...

Hur du lyckas med företagets digitala marknadsföring

Innehållsförteckning:

Vad är marknadsföring?

För att försöka ge en bra bild med råd på hur ditt företag kan lyckas med marknadsföring tycker vi att det är viktigt att vi först definiera den typ av marknadsföring vi skriver om idag i två större kategorier nämligen både betald och obetald marknadsföring.

Betald marknadsföring

Med betald marknadsföring tänker ofta många på annonser och plattformar där dina annonser kan släppas, några klassiska typer är Facebook annonser, Google annonser och slutligen Linkedin annonser för företag. Betalningen i betalda marknadsföring syftar inte på en kostnad till en byrå utan nämligen bara annonskostnaden i sig.

Icke betald marknadsföring

Med icke betald marknadsföring kollar man på metoder som kan utföras utan en annonskostnad i jämförelse med betald marknadsföring. Några klassiska exempel på icke betald marknadsföring är SEO, Inlägg på sociala medier och content av olika former (text på hemsida/video/foto). Kom ihåg att även icke betald marknadsföring inte är gratis, då kostnader för att den som driva dessa uppgifter fortfarande finns samt eventuella mjukvaror som kan användas för att underlätta arbetet.

Vilken typ av marknadsföring menar vi?

För att vara tydliggöra vilka förbättringsmöjligheter som kan finnas för ditt företag är det viktigt vi delar upp kortsiktig och långsiktig marknadsföring i 2 olika kategorier för att sedan djupare förklara och så att du som läser förhoppningsvis kan få en bra bild så att du kan använda en eller båda metoderna i din strategi.

Kortsiktig marknadsföring:

Med kortsiktig marknadsföring menar vi ofta annonser då de har effekt på kort sikt men självklart kan annonser också ha en effekt på företagets resultat under en längre period om det är väluppbyggt och dina annonser konverterar bra. Eller om människor kommer ihåg din annons du hamnar top of mind och blir en potentiell köpare på det sättet.

Långsiktig marknadsföring

Långsiktig marknadsföring är den typen som inte direkt är tidspressad utan mer är bra vannor som är menade att på längre sikt löpande generera något, oftast handlar det om pengar eller till exempel engagemang genom sociala medier. Det finns flera olika typer av marknadsföring som inte definieras som kortsiktig marknadsföring och istället användas för att bygg organisk trafik till  en hemsida eller inkomster till företaget i helhet genom ökat antal kunder.

Ska man ha betald eller obetald marknadsföring?

Frågan om du ska använda betald eller obetald marknadsföring beror på många olika faktorer som ofta är väldigt specifikt till din typ av verksamhet och dig. Saker som budget, energi (någon som kan ansvara för projekten), kundbeteende, er säljprocess och slutligen ofta var ni är i er utveckling. I fallet att ni vill växa. Du har exempelvis en restaurang eller café som du vill expandera och öppna nytt då kan det vara mer lämpligt att köra annonser och kampanjer som betald marknadsföring för att kortsiktigt slå det ur vattnet. 

Boka ett kostnadsfritt möte med oss här så hjälper vi dig utveckla din strategi eller ta reda på om ditt företag behöver betald eller obetald marknadsföring.

Hur du lyckas med företagets digitala marknadsföring

Och nu till frågan hur du lyckas med företagets digitala marknadsföring. För att svara frågan tänkte vi att vi delar upp våra råd i 3 olika huvudområden son du kan fokusera på i din marknadsföring och sedan också bygga ut din anpassade marknadsföringsstrategi digitalt.

Strategiskt arbete

En väldigt viktig del av marknadsföring är att både hitta en fungerande strategi och sedan optimera sin strategi efter flera olika faktorer. Vi rekommenderar att arbeta på ett sätt som är anpassat efter er kapacitet fast samtidigt väldigt effektivt med hjälp av att strategiskt välja ut vad ni ska göra för att utveckla er process och i slutändan leverera bättre resultat. Även här kan vi hjälpa er optimera er strategi genom ett samtal med oss som går att boka här.

Planering & testande

Vi tror att ingen hade lyckats om de inte försökte och därför vill vi lite motivation till er som kämpar med att få till er marknadsföring:

“If you try, you might fail,
But if you don’t try, you’ll never succeed.”

Översatt till svenska lyder citatet: ”Om du försöker, kanske du misslyckas, men om du inte försöker kommer du aldrig att lyckas”

– Thomas A. Knight

Vi tror helt enkelt att ni behöver planera, och planera väldigt effektivt och sedan testa om ni får resultat både kortsiktigt men också långsiktigt vilket i sig kan skilja sig lite beroende på er strategi (om ni har valt kortsiktig marknadsföring eller långsiktigt marknadsföring).

Kontinuerligt arbete & utveckling

Vi rekommenderar kontinuerligt arbete och inte bara att man jobbar intensivt endast vissa perioder och andra inte alls. Vi tror helt enkelt att ni behöver utvecklas både som företag men också personligen på en individuell nivå för att kunna bli bättre och i slutändan nå större mål både för företaget men också personligen.

Innehållsförteckning:

Läs fler av våra inlägg

Vi har samlat de allra flesta av våra inlägg på vår inläggsida, klicka på knappen nedan för att snabbt komma till vår blogg och kanske läsa vidare på ett annat inlägg!

StudioVR - Reklam & Webbyrå
StudioVR - Reklam & Webbyrå

Denna artikeln är skriven av oss på StudioVR för att hjälpa ditt företag att växa. Bläddra gärna igenom fler av våra kostnadsfria artiklar eller om du vill lära dig mer kan du även boka ett kostnadsfritt visionsmöte genom att klicka på knappen nedan:

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.